Privacy Statement

Privacy verklaring

De organisatie P.A. van Rooyen waardeert uw vertrouwen dat u in ons stelt met uw persoonlijke informatie. In deze privacy verklaring leggen we u graag uit welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen, hoe deze gegevens worden opgeslagen en beschermt en over uw rechten als betrokken zoals het wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

P.A. van Rooyen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

P.A. van Rooyen verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens, zoals ras, religie, gezondheid of politieke voorkeuren, zonder uw uitdrukkelijke en expliciete schriftelijke toestemming of voor zakelijke klanten op basis van een verwerkingsovereenkomst.

Bijzondere persoonsgegevens met betrekking tot minderjarige

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pavanrooyen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

P.A. van Rooyen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Deze diensten worden uitgevoerd op basis van de grondslag overeenkomst.

P.A. van Rooyen deelt uw persoonsgegevens met “erkende verhuizers” (https://www.erkendeverhuizers.nl/waarom-erkende-verhuizer/garantiecertificaat-erkende-verhuizers/) voor het afsluiten van een garantiecertificaat.

P.A. van Rooyen kan uw persoonsgegevens met derden delen voor een tevredenheidsonderzoek, dit gebeurt uitsluitend wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven en is op basis van de grondslag toestemming. Deze gegevens worden gedeeld met “klanten vertellen”( https://www.klantenvertellen.nl/).

P.A. van Rooyen deelt uw persoonsgegevens niet met derden die in landen buiten de Europese Unie operationeel zijn.

P.A. van Rooyen zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om: (a) te voldoen aan een uitvoeringsdecreet of aan een juridisch proces dat wordt gevoerd op P.A. van Rooyen of de site; (b) om de rechten of eigendom van P.A. van Rooyen te beschermen en verdedigen; en, (c) te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van P.A. van Rooyen, of om het publiek te beschermen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

P.A. van Rooyen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens maximaal voor de fiscale bewaartermijn van 7 jaar. Indien u geen gebruik zult maken van ons diensten worden al uw persoonsgegevens verwijderd.

Geautomatiseerde besluitvorming

P.A. van Rooyen neemt geen besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van P.A. van Rooyen) tussen zit.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

P.A. van Rooyen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@pavanrooyen.nl. P.A. van Rooyen heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Gebruik van geavanceerde end point security op company devices en gebruik van tweestapsverificatie (2FA) voor inloggen.

- Gebruik van HTTPS protocol met SSL certificaat voor een veilige verbinding met P.A. van Rooyen websites en webapplicaties.

- Interne netwerksegmentatie en gebruik van firewall.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door P.A. van Rooyen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pavanrooyen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. Mocht u eerder contact met ons hebben gehad is uw telefoonnummer en/of mailadres, welke al bij ons bekend is in voorgaande correspondentie, voldoende.

P.A. van Rooyen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

P.A. van Rooyen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wijzigingen verklaring

P.A. van Rooyen periodiek de Privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. P.A. van Rooyen raadt u aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe P.A. van Rooyen uw informatie beschermt.

Contact informatie

P.A. van Rooyen, gevestigd aan Johan Enschedeweg 5-7 1422 DR Uithoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. P.A. van Rooyen is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaring of andere inhoud op websites buiten de P.A. van Rooyen en aan P.A. van Rooyen gerelateerde websites.

Contactgegevens:

https://www.pavanrooyen.nl/

info@pavanrooyen.nl

Johan Enschedeweg 5-7

1422 DR Uithoorn

0297-514000

Bijgewerkte versie 1 mei 2023